Praktijkonderzoek op de basisschool…. Wat levert het op? (Volgeboekt!)

Praktijkonderzoek op de basisschool…. Wat levert het op? (Volgeboekt!)

In de Master Leren en Innoveren (MLI) leer je onderzoek doen in de eigen praktijk. De resultaten hiervan dragen bij aan het professionele handelen binnen de school.

In mijn onderzoek ben ik op zoek gegaan naar de relatie tussen zelfregulering bij leerlingen en hun betrokkenheid bij het leerproces.

De resultaten hebben bijgedragen aan de keuze voor een nieuwe methode voor de zaakvakken. Daarnaast is er een advies uitgekomen over de implementatie van StippeStappen in de gehele school.

Kom naar mijn presentatie om te zien wat praktijkonderzoek voor jou en jouw school kan betekenen.