Gedeeld leiderschap

Gedeeld leiderschap

Gedeeld leiderschap, mede verantwoordelijkheid voor het beleid bij leerkrachten, collega's die elkaar coachen, elkaar kritisch bevragen en feedback geven, lessen observeren, onderzoek doen waar onderbouwde beleidsvoorstellen uit voortkomen..."

Iedereen snapt dat dit belangrijk is voor schoolontwikkeling.

Maar...hoe zorg je ervoor dat dit werkelijkheid wordt? Niet eenmalig maar duurzaam?

Wat betekent dit voor het leiderschap van de directeur, voor bouwcoördinatoren, kartrekkers en leerkrachten?

Wat betekent dit voor het ondersteunende personeel? Wat betekent dit voor ouders en de leerlingen!
Het raakt uiteindelijk alle geledingen: je ademt het.

In deze workshop een presentatie van deze ontwikkeling op de Touwladder, met de dilemma's, de worstelingen, de organisatie, de triomfen in de afgelopen drie jaar en hoe dit steeds meer groeit en bloeit.

Deelnemers kunnen hun eigen organisatie hieraan spiegelen en hun vragen en dilemma's voorleggen om samen de kansen te verkennen.

Hierboven een foto die deels symbool staat voor het proces: het was soms ploeteren in de modder; maar ook een resultaat van beleid van de onderbouw: kinderen ervaringen laten opdoen, hier ruimte voor scheppen op school. Kinderen genieten van dat leren.