De lerende leerkracht: actief leren tijdens het werk (Volgeboekt!)

De lerende leerkracht: actief leren tijdens het werk (Volgeboekt!)

In een professionele leergemeenschap staat het leren door leraren centraal. Maar hoe kan je dat aan op een effectieve manier en zonder dat het heel veel extra tijd kost? Anje Ros, lector van Fontys, gaat met de deelnemers aan de slag hoe je als leraar zelf je professionele ontwikkeling kunt oppakken door te leren tijdens het werk. We gaan in op het reflecteren op je eigen gedrag, het geven aan en ontvangen van feedback aan collega’s, het onderzoekend nagaan van je veronderstellingen. Ook bespreken we het leren van en met collega’s en de factoren die daarbij een rol spelen.